Виховний процес

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
5.1. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в про¬цесі позаурочної та позашкільної роботи.
5.2. Цілі виховного процесу в школі визначаються на основі принципів, закла¬дених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
5.3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які об’єднання грома¬дян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані форму¬вання, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
5.4. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.