Вчителі

В школі працюють 56  вчителів, об’єднаних в кафедри та методичні комісії. Навчально-виховний процес повністю забезпечено фахівцями, які мають спеціальну освіту й володіють державною мовою. Права і обов’язки педагогічних працівників визначаються згідно Законів України “Про освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

Загальні відомості про вчителів
Науково-методична робота

Кафедри та методичні комісії вчителів