Угода про співпрацю

МИ:
Адміністрація спеціалізованої школиII-III ступенів № 159
з поглибленим вивченням англійської мови Солом’янського району м. Києва,
Батьківський комітет школи,
Рада учнівського самоврядування

УКЛАЛИ ЦЮ УГОДУ ПРО НАСТУПНЕ:

1. Сторони, що уклали цю угоду, визнають, що тільки об’єднання їхніх зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку системи державно-громадського управління школою.

2. Сторони визнають одне одного як партнерів у організації навчально-виховного процесу, позашкільного і громадського життя, дозвілля й оздоровлення, захисту прав та інтересів учителів, учнів та їх батьків.

3. Сторони визнають такі засади співпраці:

 • демократизм;
 • добровільність;
 • відкритість і взаємну поінформованість;
 • взаємне представництво на всіх рівнях;
 • толерантність;
 • наступність.

4. Сторони взаємно зобов’язуються:

 • поважати інтереси і права один одного і неухильно дотримуватися обов’язків, які проголошені Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про середній загальноосвітній навчальний заклад», чинни законодавством та Статутом школи;
 • сприяти створенню відповідних умов для здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;
 • забезпечувати активну участь сторін у виконанні річного плану роботи школи, створення спільних робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;
 • будь-яке рішення, що стосується безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;
 • постійно інформувати один одного про свою діяльність, про прийняті рішення та їх наслідки;
 • сприяти створенню безпечних для життя та здоров’я умов навчання учнів, батькам у вихованні, вчителям у педагогічній діяльності, виявляти і піддавати критиці усі прояви приниження гідності, утиску, відмові у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, вимагати рішення конфліктів у законний спосіб;
 • ініціювати та підтримувати всі форми співпраці вчителів, учнів та батьків.

5. Для реалізації положень цієї угоди сторони домовляються:

 • спільно планувати роботу та навчальний рік;
 • змінювати і доповнювати умови Угоди тільки за спільною згодою сторін.

6. Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання і не обмежується термінами дії.
7. Ця Угода складається в трьох примірниках, що зберігатимуться у сторін і матимуть однакову силу.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Директор школи   Кравченко В.О.
Голова батьківського комітету    Присяжневич Т.Р.
Лідер  УРС   Шевченко Х.В.