Учнівська рада самоврядування

Символ УРСУРС діє на підставі власного СТАТУТУ,який затверджено на засіданні учнівської ради самоврядування та директором школи. Статут  є дійсним 5 років з дня його прийняття.

Загальні положення СТАТУТУ засвідчують, що
Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з педагогами і батьками. Символом учнівської ради самоврядування є Герб учнівського самоврядування.

xTV4BwFUD1o

 • Розвиватися і самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
 • Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил школи.
 • Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення кожного до участі у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 • Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів школи.
 • Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими.

Права та обов’язки

 • Вищим органом самоврядування школи є учнівська рада самоврядування, яку скликають раз на місяць.
 • Лідером учнівської ради самоврядування може бути учень 8-11 класу, якого обирають учні школи на виборах.
 • Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується старостат.
 • Форми діяльності центрів учнівської ради самоврядування визначають на засіданнях ради.

Лідер учнівської ради самоврядування
Лідер є головою учнівської ради самоврядування.
Лідер є гарантом прав учнів.
Лідер призначає голів центрів, а також  коригує і спрямовує роботу центрів.
Лідер співпрацює з адміністрацією та вчителями школи.
Лідер може бути присутнім на засіданні Педагогічної ради, виступати на захист учнів.
Лідер поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
Лідер планує і веде засідання ради самоврядування (раз на місяць).
Лідер виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Лідера учнівської ради самоврядування.

Основні напрямки діяльності учнівської ради самоврядування

1.Центр дисципліни та порядку

 • Контролює дотримання учнями Єдиних педагогічних вимог;
 • Контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;
 • Організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;
 • Проводить рейди-перевірки кращого збереження підручників по класах, ведення щоденників, носіння шкільної форми; рейди по оформленню класних куточків та наповненості аптечок.

2.Центр культури та дозвілля

 • Готує сценарії  свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
 • Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час;
 • Розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, учнівських об’єднаннях, творчих групах за інтересами;
 • Залучає учнів  до народної творчості, національної культури.

3.Спортивний центр

 • Забезпечує  фізичний розвиток учнів, дбає про зміцнення їхнього здоров’я;
 • Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • Проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
 • Організовує загально шкільні спортивно-оздоровчі заходи;
 • Працює в тісному контакті з спортивною кафедрою вчителів.
 • Обновлює спортивний куточок школи.

4.Центр здоров’я

 • Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, анти тютюнову, антинаркотичну програму);
 • Організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;
 • Залучає до участі в акції „Увага! Діти на дорозі”;
 • Співпрацює з учнями молодших класів, проводить з ними ділові ігри, лекції;
 • Тісно співпрацює з спортивним центром школи;
 • Проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки.

5.Центр журналістики

 • Забезпечує гласність у діяльності учнівської ради самоврядування;
 • Інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі, в класі, через стенди „Шкільне життя”, „Шкільні заходи”, класні газети, шкільну газету „Тінейджер-інформ” та радіовузол;
 • Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

6.Трудовий центр

 • Охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна;
 • Проводить акції „Затишок”, „Сніг”, „Зробимо нашу школу найкращою”;
 • Організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території;
 • Слідкує за чистотою приміщень під час проведення шкільних заходів;
 • Організовує утеплення вікон на зиму, генеральне прибирання приміщень.

7.Шефський центр

 • Піклується про молодших школярів;
 • Відповідає за роботу з молодшими класами, допомагає в роботі їх самоврядування;
 • Організовує для учнів 5-7 класів ігри на перервах;
 • Допомагає 5-м класам адаптуватися в новій школі та звикнути до кабінетної системи;
 • Допомагає учням підготуватися для участі у загальношкільних заходах;
 • Організовують вечори відпочинку для учнів 5-7 класів.