Тестування

ПРИЙОМ учнів до 5-х та 10-х класів здійснюється згідно Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389 та Правил прийому учнів до СШ ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, затверджених Управлінням освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 02.08.2003 р.
Всі учні, при вступі до школи, складають обов’язкове тестування з англійської мови та співбесіду.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ШКОЛИ

1. Тестування проводиться комісією, затвердженою наказом по школі та у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи.
2. Тестування проводиться за складеним на засіданні МО вчителів кафедри іноземних мов та затвердженим адміністрацією школи графіком.
3. Тестування проходять всі бажаючі учні.
4. Тестування проводиться за затвердженими директором школи тестовими завданнями.
5. Тестові завдання складаються на базі програми з англійської мови для 1-их- 4-их класів спеціалізованих шкіл.
6. Тестові завдання складаються з двох частин і виконуються учнями у письмовій формі (Частина 1) та усній формі (Частина 2) протягом однієї години.
7. Частина 1 тестового завдання перевіряється відразу ж після її виконання.
8. Результати тестування доводяться до відома батьків та учнів одразу після закінчення тестування.
9. Результати тестування фіксуються у звітах, що є однією з підстав для прийому учнів у 5-ий клас.
10. У разі незадовільного результату контрольного тестування учень може пройти повторне тестування (виконати інший варіант контрольного тесту), але тільки з дозволу адміністрації школи.
11. Учням, які не пройшли тестування та мають низькі бали навчання з інших предметів, рекомендуємо подати документи до загальноосвітніх шкіл.