Статут

Школа діє на підставі Статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад у відповідності до типу школи, типового статуту, затвердженого МОН.Статут школи затверджено управлінням освіти, реєстровано місцевим органом виконавчої влади.
Виконання Статуту обов’язкове для всіх учасників навчально-виховного процесу. Порушення статей Статуту веде до відповідальності згідно чинного законодавства.

ПОЛОЖЕННЯ З “СТАТУТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІ-ІП СТУПЕНІВ № 159 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ м. КИЄВА”

З розділу І. Загальні положення
З розділу ІІ.Зарахування учня до навчального закладу
З розділу ІІІ. Організація навчально-виховного процесу
З розділу ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів
З розділу V. Виховний процес
З розділу VІ.Права та обов’язки учнів
З розділу VІ.Права та обов’язки педагогічних працівників
З розділу VІ.Права та обов’язки батьків