Про методичну комісію вчителів української мови та літератури

Методична комісія УМЛ_1_1Педагогічний склад:
учителів вищої категорії – 4;
учителів–методистів – 2;
відмінників освіти України – 2.
Голова МК – Корнієвська Наталія Сергіївна
Життєве кредо
Ніколи не зупинятись на досягнутому,
вірити у власні сили,не зраджувати собі.
Педагогічне кредо
У чому суть життя? Вона – в дитині.
Професійне кредо
Життя – це текст,весь світ – література.

“Духовне життя дитини повноцінне лише тоді,коли вона живе у світі гри,казки, музики, фантазії, творчості. Ми повинні вчити і виховувати так,щоб дитина почувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена,стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця”.В. Сухомлинський.


Основні вектори педагогічної діяльності

 • Створення комфортних умов, ситуації успіху для розкриття і втілення здібностей учнів,творчого потенціалу, для особистісного зростання і самореалізації учнів.
 • Застосування технологій, методів, прийомів, що сприяють успішному засвоєнню учнями базових знань.
 • Сприяння розвитку навичок використання (соціалізації) набутих знань.
 • Постійний саморозвиток і професійне самовдосконалення вчителя, пошук ефективних форм і методів педагогічної діяльності.

Мета педагогічної діяльності

 • Створення продуктивного діалогу між учителем та учнем,учнем і художнім текстом,учнем і культурою, учнем і світом.
 • Інтеграція навчальних предметів.
 • Проведення уроків з використанням інтерактивних технологій.
 • Розробка тестів, олімпіадних завдань, завдань для перевірки навчальних досягнень
 • Впровадження особистісно орієнтованого навчання.
 • Розвиток внутрішньої мотивації учнів до навчання.
 • Реалізація принципів диференційованого навчання.
 • Розвиток критичного мислення, комунікативних вмінь та навичок учня , основних учнівських компетентностей.

 Традиційні методи, які застосовуються на уроках мови та літератури

 • Бесіда-повідомлення. Евристична бесіда.
 • Метод проблемного викладання.
 • Дослідницький метод.
 • Метод тестового контролю.

Розвиток основних учнівських компетенцій

 • Проведення відкритих уроків, підготовка дидактичних матеріалів до уроків
 • Сприяння створенню учнями власних проектів
 • Адаптація до інноваційних технологій та їх вивчення

Завдання професійного розвитку

 • Вивчення психолого-педагогічноїі методичної літератури.
 • Розробка програмно-методичного забезпечення навчального процесу.
 • Узагальнення і розповсюдження досвіду роботи.

Тема самоосвіти вчителів УМЛ
Використання ІКТ на уроках української мови та літератури

Засоби реалізації теми самоосвіти

  • Розвиток основних компетенцій учнів на уроках української мови та літератури.
  • Інтерактивне навчання.
  • Особистісно орієнтоване навчання.
  • Адаптація інноваційних технологій розвитку критичного мислення до предмету українська мова та література.
  • Ефективні традиційні засоби навчання.
  • Інтеграція навчальних предметів.

Науково-методична діяльність

 • Співробітництво з районним методичним Центром, МК школи.
 • Виступи на педагогічнихрадах, засіданнях, конкурсах.
 • Участь у проблемних творчих групах, у роботі педагогічної майстерні.
 • Участь у творчих групах, у роботі педагогічної майстерні.
 • Співробітництво з видавництвом “Шкільний світ”.
 • Публікації методичних розробок у фахових виданнях.
 • Упорядники методичної літератури для вчителів УМЛ.
 • Члени журі конкурсів, учасники й організатори семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, що проводяться в районі, у видавництвах, у бібліотеках.
 • Члени журі конкурсів газети “Українська мова та література”, всеукраїнських конкурсів “Панорама творчих уроків”.

Публікації

 • Українська література. Ігри.: 5-6 класи\ упоряд. Н. Коржова, Н.Корнієвська, О.Бондаренко, Н.Нестеренко. – К. Шк. світ, 2012. – 104с. – (Бібл. «Шкільн. світу»).
 • Українська мова за новою програмою: 11 клас. \ упоряд. Н.Коржова, Н.Корнієвська. К. Шк. світ, 2011. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 • Шкільні літературні вечори: 5-11 класи.\ упоряд. Н.Коржова, Н.Корнієвська. – К. Шк. світ, 2011. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Результати педагогічної діяльності

Переможці олімпіад, конкурсів 2012-2013 н.р.

 • Олійник Ангеліна- 2 місце в районній олімпіаді.
 • Лампіга Тетяна – 2 місце в районній олімпіаді.
 • Слабковська Марія – 3 місце в районній олімпіаді.
 • Сліпчук Дарина – 3 місце в районній олімпіаді.
 • Івановська Анна -2 місце на конкурсі знавцівукраїнської мови ім.П.Яцика.
 • Бусень Ксенія – 1 місце у  конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Шевченка.
 • Рябоконь Анастасія– 2 місце у конкурсі учнівської  молоді ім. Шевченка.
 • Хома Маріанна –2 місце в районному конкурсі читців творів Т. Шевченка.
 • Кіспе Роберт – 2 місце у конкурсі на кращий відгук про сучасну дитячу прозу.

Позакласна діяльність

 • Організація і проведення заходів Декади філологічних дисциплін.
 • Планування, організація та проведення тематичних екскурсій для школярів.
 • Написання сценаріїв, організація і проведення літературних вечорів, віталень, конкурсів, свят.