Правила прийому до школи

Прийом учнів до 5-х та 10-х класів здійснюється згідно Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389 та Правил прийому учнів до СШ ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, затверджених Управлінням освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 02.08.2003 р. Всі учні, при вступі до школи, складають обов’язкове
ТЕСТУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА СПІВБЕСІДУ

В школі з 5-го класу поглиблено вивчається англійська мова (5 годин на тиждень) та інші іноземні мови: французька, німецька (за вибором батьків).
З 8-го по 11-й клас вивчаються спецкурси з англійської мови:

  • 8 кл. «Країнознавство англомовних країн. Велика Британія»;
  • 9 кл. «Технічний переклад»;
  • 10 кл. «Ділова англійська мова», «Література Великої Британії», «Науково-  технічний переклад»;
  • 11 кл.«Країнознавство англомовних країн. США, Канада, Австралія та Нова Зеландія»; «Науково-технічний переклад»; «Література США».

Правила прийому учнів до спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва

1. Прийом учнів до школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Директор школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта,медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

4. Зарахування учнів до 5-го класу здійснюється за результатами тестування , яке розробляється навчальною частиною за участю науково-методичної ради школи та проводиться у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи, погодженого з органом управління освітою.

5. Зарахування учнів до 10-го класу з профільним навчанням здійснюється на основі результатів тестових завдань з англійської мови та конкурсу свідоцтв про неповну загальну середню освіту у відповідності до Правил прийому учнів до спеціалізованої школи, погодженого з органом управління освітою.

6. Зарахування учнів із шкіл іншого типу можливе при умові, що вони в ході бесіди та тестування виявлять знання з англійської мови в обсязі програми відповідного класу школи з поглибленим вивченням англійської мови. Зарахування учнів до школи проводиться не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

До школи подаються такі документи:

  • копія свідоцтва про народження;
  • особова справа;
  • документ про наявний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту, табель);
  • індивідуальна медична картка та листок щеплень встановленого зразка.

7. Учні мають дотримуватись “Єдиних вимог до учнів школи”, розроблених на підставі Статуту, де визначені права та обов’язки учнів.

8. Учні школи, які не встигають з англійської мови, а також які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися із школи. Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють,повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради щодо відрахування дитини зі школи до місцевого органу управління освітою.

Мікрорайон СШ № 159

Вул. Леваневського, 6, 7, 8/7, 9, 33.
Вул. Тупикова, 21, 25, 31/2-а.
Вул. Гарматна, 43, 43/195, 45, 49, 55.
Вул. Лебедєва-Кумача, 5,6, 7-а, 7-6, 12, 15, 28/32, 28-а.
Вул. Гетьмана, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44-а, 46.
Вул. Ніжинська, 5, 7, 10, 16,18.
Вул. Слов’янська, 28.
Вул. Яблонської, 6
Вул. Долинна, 10
Вул. Тутковського, 31, 33, 35, 37

Адреса школи: вул.. Тупикова, 22. Тел. 457-09-75