Організація навчально-виховного процесу

Ш. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. …Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини та профілюнавчання. Робочий навчальний план школи погоджується затверджується управлінням освіти.У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний,річний).
3.2.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів, виконання статутних завдань.
3.3.Школа обирає форми, засоби і методи навчання і виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та власним Статутом.
3.4.Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання,5-денним робочим тижнем.
3.5.Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
3.6.Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж ЗО учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.
3.7.Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та погодженими з Мінфіном.
3.8.Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у виглядіуроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навча¬льно-виробничих екскурсій тощо.
3.9.У школі навчально-виховна робота може поєднуватися з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами можуть використовуються інноваційні технології навчання.
3.16.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
3.17.У школі обов’язковим для всіх учнів 5-8-х класів є щоденне носіння шкільної форми, для учнів 9-11-х класів ділового одягу темного кольору. Відсутність вищезазначеного вважається порушенням дисципліни.

3.18.Тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин, інші шкідливі звички несумісні з навчально-виховним процесом в школі. їх вживання веде до відповідальності згідно чинного законодавства та нормативних документів.