Науково-методична робота

Науково-методична проблема
Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою: «Створення оптимальних умов навчання і виховання шляхом забезпечення ефективної навчально-пізнавательної та дослідницької діяльності учнів як умова розвитку конкурентоспроможної особистості»
Її реалізація спрямована на 5 років (2016-2021 рр.) У контексті науково – методичної роботи реалізується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування. Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково – методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду.

Упровадження інноваційних педагогічних технологій
Інноваційна освітня діяльність школи характеризується пошуком нових і вдосконалення існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління навчально-виховним процесом. Запровадження інноваційних технологій дозволяє здійснити перехід від традиційного до особистісно орієнтова-ного й компетентнісного підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем прак-тичної освіти.
Рисунок4

Організація методичної роботи
Методична робота в школі являє собою цілісну систему заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на досягнення оптимальних результатів навчання.
Координацію методичної роботи здійснює методична рада на чолі з директором школи. До складу ради входять: адміністрація, керівники методичних об’єднань і досвідчені вчителі.

Склад науково-методичної ради (НМР) школи

 •  Бабан Сергій Михайлович – голова методичної ради, директор школи
 •  Козіна Ярослава Миколаївна – заступник голови, заступник директора, вчитель-методист
 •  Гуменюк Валентина Іванівна – член методичної ради, заступник директора, вчитель-методист
 •  Вовченко Наталія Федорівна – член методичної ради, заступник директора, вчитель-методист
 • Візер Тетяна Олександрівна – член методичної ради, вчитель-методист
 •  Корнієвська Наталія Сергіївна – член методичної ради, вчитель-методист
 •  Блаватна Ольга Миколаївна – член методичної ради, вчитель-методист
 •  Болюх Олена Володимирівна – член методичної ради, вчитель-методист
 •  Ковальчук Світлана Іванівна – член методичної ради, старший учитель
 •  Мізюк Лариса Миколаївна – член методичної ради, старший учитель

Керівники методичних об’єднань

 • Болюх О.В.— керівник м/к  вчителів іноземної мови;
 • Блаватна О.М. – керівник м/к вчителів історії та правознавства.
 • Беник Т.В.— керівник м/к класних керівників;
 • Візер Т.О.— керівник м/к вчителів світової літератури та рос. мови;
 • Корнієвська Н.С.— керівник м/к вчителів української мови та літератури;
 • Малахівська І.А.— керівник м/к  вчителів математики, фізики та інформатики;
 • Мізюк Л.В.— керівник м/к  вчителів географії, біології, хімії;