Батьки

Батьки є повноправними учасниками навчально-виховного процесу. Об’єднання зусиль батьків та педагогічного колективу школи найповніше сприяє організації навчально-виховного процесу, позашкільного і громадського життя, дозвілля учнів. В Статуті школи окреслені Права та обов’язки батьків.
Адміністрація школи, батьківський комітет та рада учнівського самоврядування уклали Угоду про співпрацю для подальшого становлення і розвитку системи державно-громадського управління школою.